Arbeitsfreietage in 2024

Freitag 10. Mai 2024
Freitag 31. Mai 2024
Freitag 04. Oktober 2024
Montag 23. Dezember bis Mittwoch 01. Januar 2025